PRISER

 

Då olika projekt varierar i omfattning har jag ingen fast prislista. Vänligen kontakta mig, antingen per mail eller telefon, och jag återkommer med ett kostnadsförslag.

Med band och artister arbetar jag efter principen "det ska bli bra". Därför sätter jag pris per produktion och inte per timme.

Om ni väljer att maila vänligen beskriv projektet så noga som möjligt.